STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
1571 Bàn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2380/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
12/11/2021

1572 Bàn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2243A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HI-MEC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/12/2021

1573 Bàn Phẩu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN 03/2022/NQ-MED Còn hiệu lực
08/06/2022

1574 Bàn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỄ ĐÌNH 221004/KQPL-MD Còn hiệu lực
08/12/2022

1575 Bàn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HI-MEC VIỆT NAM 01/PL Còn hiệu lực
10/04/2023

1576 Bàn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HI-MEC VIỆT NAM 02/PL Còn hiệu lực
13/04/2023

1577 BÀN PHẪU THUẬT TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 04/2023/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
29/05/2023

1578 BÀN PHẪU THUẬT TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK CÔNG NGHỆ VÀ HOÁ DẦU VIỆT NAM 0410/2023/XD Còn hiệu lực
01/11/2023

1579 Bàn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 16/2019/WM-PLTTBYT Còn hiệu lực
24/11/2023

1580 Bàn phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BNL BNL/PL/Sternmed/28122023 Còn hiệu lực
28/12/2023