STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
1981 Băng cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH 002:2022/KQPL-CNT Còn hiệu lực
09/08/2023

1982 Băng cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 51/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
13/09/2023

1983 Băng cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 231019-001/PLVS/HK Còn hiệu lực
21/10/2023

1984 BĂNG CÁ NHÂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AVITA 04/PL-TBYT Còn hiệu lực
27/12/2023

1985 BĂNG CÁ NHÂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND 03/2023/PL-MEDSTAND Còn hiệu lực
11/01/2024

1986 Băng cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 25.04/PCBPL_TGP ZOO Còn hiệu lực
13/06/2024

1987 Băng cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 25.04/PCBPL_TGP-ZOO Đã thu hồi
25/04/2022

1988 Băng cá nhân bán thấm, tiệt trùng TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 65/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
06/12/2022

1989 Băng cá nhân bán thấm, tiệt trùng TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 77/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

1990 Băng cá nhân cho da nhạy cảm TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 08/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
30/11/2022