STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2011 Băng dính y tế dạng cuộn Nexcare Soft & Stretch Tape TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190995-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

2012 Băng dính y tế dạng cuộn Nexcare Soft & Stretch Tape TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191362 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/02/2020

2013 BĂNG DÍNH Y TẾ SVN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0061-APPL/170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ SVN Còn hiệu lực
09/01/2021

2014 Băng dính y tế thay chỉ khâu da TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Còn hiệu lực
20/09/2021

2015 Băng dính y tế tự cuộn Nexcare TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190996 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

2016 Băng dính y tế tự cuộn Nexcare TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190996-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

2017 Băng dính y tế tự cuộn Nexcare TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191363 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/02/2020

2018 Băng dính y tế vải có gạc I.V DRESSING TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 431-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/11/2019

2019 Băng dính y tế vải mềm dạng cuộn SOFT CLOTH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 432-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/11/2019

2020 Băng dính y tế xốp vô trùng có màng phim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-030-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2021