STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2061 Băng dính lụa các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 24/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

2062 Băng dính lụa dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 051018MP/170000123/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Và Hoá Chất Thiên Long Còn hiệu lực
30/06/2019

2063 Băng dính lụa y tế và băng dính cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 05/20000085/BYT-CCHNPL Còn hiệu lực
11/03/2023

2064 Băng dính lụa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN CƯƠNG 1609/22/TC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2022

2065 Băng dính sơ cứu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190467.1 -ADJVINA/ 170000008/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
24/06/2020

2066 Băng dính sơ cứu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210009 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
14/01/2021

2067 Băng dính trong suốt bán thấm tiệt trùng TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 05/2023/HCP-PL Còn hiệu lực
13/03/2023

2068 Băng dính trong suốt có gạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 928 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020

2069 Băng dính trong suốt không thấm nước TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 927 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020

2070 Băng dính vải không dệt các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 24/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022