STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2151 Băng ép sức căng ngắn Rosidal® K TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 12/MED0220 CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Đã thu hồi
18/03/2020

2152 Băng ép vết thương dùng trong sơ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

2153 Băng Eurosuture TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 317-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Đức Minh Long Còn hiệu lực
28/06/2019

2154 Băng Film Có Gạc Vô Trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2000/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LAVICHEM Còn hiệu lực
03/02/2021

2155 Băng foam keo dính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 343/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/05/2021

2156 Băng Foam Kháng Khuẩn Có Viền TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1174/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/06/2022

2157 Băng foam y tế TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT 03/2022/PL-ANPHAT Còn hiệu lực
11/11/2022

2158 Băng gạc ABCcolla Collagen Matrix TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2215 PL-TTDV/ CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL Còn hiệu lực
10/12/2021

2159 Băng gạc alginate bạc dạng gel (paste) dùng cho vết thương sâu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 77/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
08/05/2020

2160 Băng gạc Alginate bạc dạng paste dùng cho vết thương sâu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 122/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
07/09/2022