STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2161 Băng gạc ALGISITE Ag TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 419/2020/180000028/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW PTE LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
24/06/2020

2162 Băng gạc bạc điều trị vết thương nhiễm khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 433/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/06/2019

2163 Băng gạc bạc điều trị vết thương nhiễm khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 987/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

2164 Băng gạc cá nhân (Eleban Prestat) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 07_VCPL22 Còn hiệu lực
01/07/2022

2165 Băng gạc cá nhân (Eleban Prestat) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 06_VCPL22 Đã thu hồi
01/07/2022

2166 Băng gạc cá nhân / Eleban Prestat TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1592/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

2167 Băng gạc calcium alginate TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1909/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

2168 Băng gạc cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PIER 01/2022/PIER -TTBYT Đã thu hồi
28/11/2022

2169 Băng gạc cầm máu mũi/xoang, chất liệu PVA TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 17-23/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
05/04/2023

2170 Băng gạc cầm máu tai, chất liệu PVA TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 16-23/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
05/04/2023