STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2211 Băng gạc vô trùng không thấm nước STERILE ADFLEX TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA YCV-220726 Còn hiệu lực
28/07/2022

2212 BĂNG GẠC VÔ TRÙNG STERILE ADFLEX/PLAID AQUA BANDAGE/PURE AQUA BANDAGE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 055/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

2213 Băng gạc vô trùng YOUNG WOUND DRESSING TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2950 PL Còn hiệu lực
30/07/2022

2214 BĂNG GẠC VÔ TRÙNG YOUNG WOUND DRESSING/PLAID WOUND DRESSING/PURE WOUND DRESSING TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 055/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

2215 Băng gạc với sợi đa thấm hút và lớp bạc kháng khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 365/21 /170000035/ VPĐD HCP Healthcare Asia Pte. Ltd. tại Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
09/08/2021

2216 Băng gạc với sợi đa thấm hút và lớp bạc kháng khuẩn TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 75/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

2217 Băng gạc Y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 07/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Xuất Dụng Cụ T Tế Đông Pha Còn hiệu lực
29/07/2019

2218 Băng gạc y tế Dopha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 17/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản xuất Dụng cụ Y tế Đông Pha Còn hiệu lực
12/05/2020

2219 Băng gạc y tế vô trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 13.PL/2023/DIENNIEN Còn hiệu lực
20/06/2023

2220 Băng gạc đắp vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 26/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
29/09/2021