STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2211 Băng dán vết thương chất liệu PU các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 24/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

2212 Băng dán vết thương có Nano bạc kháng khuẩn,Gạc vết thương có nano bạc kháng khuẩn TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2046 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2020

2213 BĂNG DÁN VẾT THƯƠNG DÀNH CHO ĐẦU NGÓN TAY TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN MATSUMOTO KIYOSHI VIỆT NAM 05/2023/TTBYT-CBPL Còn hiệu lực
14/12/2023

2214 BĂNG DÁN VẾT THƯƠNG DÀNH CHO ĐẦU NGÓN TAY TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN MATSUMOTO KIYOSHI VIỆT NAM 05/2023/TTBYT-CBPL Đã thu hồi
14/11/2023

2215 BĂNG DÁN VẾT THƯƠNG DÀNH CHO ĐẦU NGÓN TAY TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN MATSUMOTO KIYOSHI VIỆT NAM 005/2023/TTBYT-CBPL Đã thu hồi
14/12/2023

2216 Băng dán vết thương không dệt các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 24/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

2217 Băng dán vô trùng trong suốt: INNOFILM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 078/170000006/PCBPL-BYT VPĐD. Neo Agro Business Co., Ltd. tại Tp. Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
18/05/2021

2218 Băng dán vô trùng trước mổ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 6/170000035/PCBPL-BYT VPĐD NEO AGRO BUSINESS CO., LTD TẠI HÀ NỘI Còn hiệu lực
08/11/2020

2219 Băng dán vô trùng trước phẫu thuật: INNODRAPE TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 078/170000006/PCBPL-BYT VPĐD. Neo Agro Business Co., Ltd. tại Tp. Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
18/05/2021

2220 Băng dán vô trùng: INNOFIX TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 078/170000006/PCBPL-BYT VPĐD. Neo Agro Business Co., Ltd. tại Tp. Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
18/05/2021