STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
301 (Họ) Kẹp nối mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 38/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Đang lưu hành
27/06/2019

302 (Họ) Kẹp sản khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 39/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Đang lưu hành
27/06/2019

303 (Họ) Khay chỉnh nha trong suốt TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 161.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Đang lưu hành
03/06/2021

304 (Họ) khóa ba chạc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 106PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Đang lưu hành
09/01/2021

305 (Họ) Khung kéo liên tục TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 41/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Đang lưu hành
27/06/2019

306 (Họ) Kìm cắt, gặm tổ chức TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 42A/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Đang lưu hành
27/06/2019

307 (Họ) Kim châm cứu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 141 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Đang lưu hành
02/08/2021

308 (Họ) Kim chọc dò TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 43/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Đang lưu hành
27/06/2019

309 (Họ) Kìm kẹp mảnh ghép, tổ chức TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 44/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Đang lưu hành
27/06/2019

310 (Họ) kim lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 106PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Đang lưu hành
09/01/2021