STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
76761 Máy khử trùng không khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 75721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIR PLASMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

76762 Máy khử trùng không khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 75721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIR PLASMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

76763 Máy khử trùng không khí và bề mặt ( dạng buồng), đo thân nhiệt tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 75721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIR PLASMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

76764 Máy khử trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH LEADERS M&C 01/2022/BPLMC-BYT Còn hiệu lực
17/10/2022

76765 Máy khử trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH LEADERS M&C 03/2022/BPLMC-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

76766 Máy khử trùng siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 559/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

76767 Máy khử trùng đồ bảo hộ y tế TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 413.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH UNICO GLOBAL VN Còn hiệu lực
28/08/2020

76768 Máy khử trùng đồ bảo hộ y tế TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 477.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH UNICO GLOBAL VN Còn hiệu lực
30/09/2020

76769 Máy khử trùng, tiệt trùng y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2210/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
24/10/2023

76770 Máy khuấy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0108-01/2022/STECHPL Đã thu hồi
10/08/2022