STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
76771 Máy kéo nhuộm lam huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 73/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
01/07/2021

76772 Máy khám khô mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 002VC/170000043/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/02/2022

76773 Máy khâu cắt nối thẳng nội soi khớp nối sử dụng 1 lần & Băng ghim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 626/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

76774 Máy Khí Dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 214/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI CT TECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/05/2020

76775 Máy khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1226/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN H.H.A Còn hiệu lực
13/08/2020

76776 Máy khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 933/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
08/09/2020

76777 Máy khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1430/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Còn hiệu lực
13/08/2021

76778 Máy khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0217/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO AN Còn hiệu lực
24/09/2021

76779 Máy khí dung TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4024-8 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Còn hiệu lực
11/11/2021

76780 Máy khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2287A/2021/180000028/PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM BÌNH PHÚ Còn hiệu lực
23/12/2021