STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
76811 Máy in nhiệt đen trắng dùng cho hệ thống siêu âm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 74821CN/190000014/PCBPL-BYT CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2021

76812 Máy in nhiệt đen trắng dùng cho hệ thống siêu âm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM 06/2023/CONTEX-PL Còn hiệu lực
10/08/2023

76813 Máy in phim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 450-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phương Nam Còn hiệu lực
22/08/2019

76814 Máy in phim khô TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3615 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật H.B Còn hiệu lực
15/01/2021

76815 Máy in phim X-quang (loại in laser) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 2522021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Shimadzu Việt Nam Còn hiệu lực
27/07/2021

76816 Máy in phim (Công nghệ in phim nhiệt khô dùng trong y tế) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190114.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI Còn hiệu lực
11/10/2019

76817 Máy in phim khô bằng laser TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 227/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật Còn hiệu lực
29/09/2021

76818 Máy in phim khô bằng laser TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT 01.2022/PCBPL-JVC Đã thu hồi
23/02/2022

76819 Máy in phim khô bằng laser TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT 01.2022/PCBPL-JVC Còn hiệu lực
23/02/2022

76820 MÁY IN PHIM KHÔ DÙNG TRONG Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 51/2024/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/06/2024