STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
76831 Máy khử khuẩn mức độ cao đầu dò siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 811/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT LÊ MINH Còn hiệu lực
06/08/2020

76832 Máy khử khuẩn mức độ cao đầu dò siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 811/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT LÊ MINH Còn hiệu lực
06/08/2020

76833 Máy khử khuẩn nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2021.03/200000050/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK Còn hiệu lực
16/06/2021

76834 Máy khử khuẩn nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK 2022.03/BPL-LE MEDTEK Còn hiệu lực
16/06/2022

76835 Máy khử khuẩn nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK 2022.03/BPL-LE MEDTEK Còn hiệu lực
16/06/2022

76836 Máy khử khuẩn nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK 2022.05/BPL-LE MEDTEK Còn hiệu lực
31/08/2022

76837 Máy khử khuẩn nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK 2022.05/BPL-LE MEDTEK Còn hiệu lực
31/08/2022

76838 Máy khử khuẩn và tra dầu tay khoan nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 23052022.2/SD/BPL Còn hiệu lực
23/05/2022

76839 Máy khử rung tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191510 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT Còn hiệu lực
06/02/2020

76840 Máy khử rung tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 214-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Và Kỹ Thuật Y.E.S Việt Nam Còn hiệu lực
17/02/2020