STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
76851 Máy khoan sọ não tốc độ cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/186 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2021

76852 Máy khoan và bào mô TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181951 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH Còn hiệu lực
15/11/2021

76853 Máy khoan vi phẫu và nạo hút tai mũi họng: TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1668/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ BOSSCOM Còn hiệu lực
17/11/2020

76854 Máy khoan xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 209-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Và Kỹ Thuật Y.E.S Việt Nam Còn hiệu lực
17/02/2020

76855 Máy khoan xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1749/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
20/11/2020

76856 Máy khoan xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 909-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
12/06/2021

76857 Máy khoan xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 78/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Chuyển giao Công nghệ An Bình Còn hiệu lực
11/11/2021

76858 Máy khoan xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH 001/080122/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2022

76859 Máy khoan xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2717A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

76860 Máy khoan xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 080822/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023