STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
76861 Máy khoan xương dùng trong y tế / Cưa xương dùng trong y tế và các phụ kiện đi kèm (Dynamic-Z series Modular/ Dynamic-Z series Unit) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG 03/HDM2022/PCBPL Còn hiệu lực
16/03/2022

76862 Máy khoan xương dùng trong y tế và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1143/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DVKT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
02/10/2020

76863 Máy khoan xương dùng trong y tế và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 02-HM/RUIJIN Còn hiệu lực
26/01/2022

76864 Máy khoan xương dùng trong y tế và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 10-HM/RUIJIN Còn hiệu lực
28/04/2022

76865 Máy khoan xương dùng trong y tế/ Cưa xương, cưa bột dùng trong y tế và các phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 010-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
12/01/2021

76866 Máy khoan xương kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2032/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ VỊNH PHÁT Còn hiệu lực
03/02/2021

76867 Máy khoan xương nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1117/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Medent Còn hiệu lực
13/04/2021

76868 Máy khoan xương nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 230525/PL-SATE-TB Còn hiệu lực
01/06/2023

76869 Máy khoan xương răng hàm mặt BJWJZ-1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1359/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MANGO Còn hiệu lực
24/04/2021

76870 Máy khoan xương tốc độ cao siêu nhỏ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 15/2024/KQPL-USM Còn hiệu lực
08/06/2024