STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
76871 Máy lắc tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 13.22/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
09/08/2022

76872 Máy lắc tiểu cầu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 051.22/PL-TVME Còn hiệu lực
17/08/2022

76873 Máy lắc tiểu cầu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA 32/PL/AH/2023 Còn hiệu lực
13/09/2023

76874 Máy lắc tiểu cầu có tủ bảo quản điều nhiệt (Agitator chamber) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0043- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH TKS Hoàng Ngân Còn hiệu lực
06/03/2021

76875 Máy lắc tiểu cầu và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC PL/HELMER-MDC/0811 Còn hiệu lực
29/11/2022

76876 Máy lắc túi máu và cân tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 01.24/PLTTBYT-DD Đã thu hồi
08/01/2024

76877 Máy lắc túi máu và cân tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 01.24/PLTTBYT-DD Còn hiệu lực
08/01/2024

76878 Máy lắc ủ nhiệt khô TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 345.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN HÀ Đã thu hồi
17/07/2020

76879 Máy lắc, máy trộn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 300323-01/PLTTBYT/STECH Đã thu hồi
19/05/2023

76880 Máy lắc, máy trộn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0706-02/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
07/06/2023