STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
76881 Máy kéo giãn cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 06-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
21/03/2023

76882 Máy kéo giãn cột sống TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ 120420223 Còn hiệu lực
12/04/2023

76883 Máy kéo giãn cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM 2007-PL-VMHN/2023 Còn hiệu lực
20/07/2023

76884 Máy kéo giãn cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM 1204-BPL-VMHN2022 Còn hiệu lực
21/07/2023

76885 Máy kéo giãn cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/OG-VN/VBPL Còn hiệu lực
27/09/2023

76886 Máy kéo giãn cột sống TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN PLTB-01/GHM Còn hiệu lực
29/09/2023

76887 Máy kéo giãn cột sống TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 0110AB/HANIL Còn hiệu lực
01/10/2023

76888 Máy kéo giãn cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 25-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
15/12/2023

76889 Máy kéo giãn cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 05/PL-NPVN/24 Còn hiệu lực
03/04/2024

76890 Máy kéo giãn cột sống (cho 1 bệnh nhân) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019279/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
16/12/2021