STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
76891 Máy làm ấm bệnh nhân và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 58/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
18/06/2019

76892 Máy làm ấm bệnh nhân và phụ kiện: Máy chính: 01 hệ thống, ống dẫn khí: 01 cái, Chăn quấn (IOB Patient Warming Blanket): 16 loại TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 313-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết Bị Hoa Thịnh Còn hiệu lực
31/12/2019

76893 Máy làm ấm dịch rửa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI 01MAT/170000048/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thành An - Hà Nội Còn hiệu lực
21/07/2020

76894 Máy làm ấm dịch truyền TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 633-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Còn hiệu lực
08/07/2019

76895 Máy làm ẩm khí thở và phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 251-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y Tế Hà Đô Còn hiệu lực
09/11/2021

76896 Máy làm ấm khí và bộ chuyển trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 00123/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023

76897 Máy làm ấm làm ẩm hơi thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/248 Công ty TNHH Việt Phan Còn hiệu lực
30/07/2021

76898 Máy làm ấm làm ẩm hơi thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/251 Công ty TNHH Việt Phan Còn hiệu lực
04/08/2021

76899 Máy làm ấm máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 116/Baxter-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
31/08/2020

76900 Máy làm ấm máu - Barkey autocontrol 3XPT TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1904/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
29/02/2020