STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
76901 Máy kích thích thần kinh cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 356 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ SỸ Còn hiệu lực
24/02/2021

76902 Máy kích thích thần kinh cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 1024/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
06/10/2021

76903 Máy kích thích thần kinh cơ dùng trong tiêm thuốc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 05/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/02/2020

76904 Máy kích thích thần kinh cơ và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 140/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Còn hiệu lực
22/02/2021

76905 Máy kích thích thần kinh ngoại biên và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HUTECTRA 05/HT-2022 Còn hiệu lực
19/08/2022

76906 Máy kích thích thần kinh qua da (TENS) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 016-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
14/02/2020

76907 Máy kích thích tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC 62/2022/PCBPL-DMEC Còn hiệu lực
30/12/2022

76908 Máy kích thích tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 063KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/09/2023

76909 Máy kích thích tim TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 004/2024/Qubic Stim/VPDD Còn hiệu lực
10/01/2024

76910 Máy kích thích tim TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTRONIK ASIA PACIFIC PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 037/2024/Qubic Stim/VPDD Còn hiệu lực
12/03/2024