STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
76921 Máy kích thích từ xuyên sọ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ MOSNEURO 03-01//MNR Còn hiệu lực
11/03/2024

76922 Máy Kích thích và Phản hồi Sinh học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM 01/2024/CBPL/TH Còn hiệu lực
30/05/2024

76923 Máy kích thích và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TT004f/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂM THU Còn hiệu lực
08/10/2019

76924 Máy kích thích và tiêm thuốc thần kinh cơ TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 065-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Còn hiệu lực
23/07/2019

76925 Máy kích thích điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 24/PL-VQ Còn hiệu lực
15/03/2024

76926 Máy kích thích điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 24/PL-VQ Còn hiệu lực
15/03/2024

76927 Máy kích thích điện cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 49.23CVPL. Clavis Còn hiệu lực
02/06/2023

76928 Máy kích thích điện tần số thấp điện cực dạng bao cuốn TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 04/2023 Còn hiệu lực
21/02/2023

76929 Máy kích thích điện trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ITO VIỆT NHẬT 092017PLBKP/170000005/PCPL-BYT Công ty TNHH Bách Kỳ Phương Còn hiệu lực
31/03/2021

76930 Máy kích thích điện trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ITO VIỆT NHẬT 082017PLBKP/170000005/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bách Kỳ Phương Còn hiệu lực
31/03/2021