STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
76931 Máy in phim X-quang Y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 373-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hình Ảnh Sông Mê Kông Còn hiệu lực
23/09/2019

76932 Máy in phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1218/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Hình ảnh Viễn Đông Còn hiệu lực
29/06/2021

76933 Máy in phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2311/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH Còn hiệu lực
29/10/2021

76934 Máy in phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2311/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH Còn hiệu lực
29/10/2021

76935 Máy in phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI 06/PL/HMEC Còn hiệu lực
19/09/2023

76936 Máy in phim X-quang y tế (Medical X-ray printer) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0304/MERAT-2020 Công ty TNHH Agfa Healthcare Việt Nam Còn hiệu lực
03/04/2020

76937 Máy In phim X-Quang Y tế và các phụ kiện: -Bộ gõ ra ( Output Module ) -Đầu nhiệt ( Thermal Head ) -Bộ lấy phim ( Pick Up Module ) -Bánh răng và đai (Gear Box & Belt ) -Bộ Cam (Cam Drive Module ) -Bàn phim và màn hình ( Keypad Display ) -Bộ nguồn ( Power TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 39521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG Còn hiệu lực
24/07/2021

76938 Máy in phim y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 729/170000077/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hiếu Linh Còn hiệu lực
06/08/2019

76939 Máy in phim y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM VIỆT 2606/2023/PL-PNV Còn hiệu lực
13/07/2023

76940 Máy in tiêu bản TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42721CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
02/08/2021