STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
76951 Máy kéo dãn cổ, cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018298 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PHYMED Còn hiệu lực
08/11/2019

76952 Máy kéo dãn cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 907/180000028/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Tiến Còn hiệu lực
06/12/2019

76953 Máy kéo dãn cột sống TTBYT Loại B VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ B00721/170000040 Viện Điện tử/Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Còn hiệu lực
10/09/2021

76954 Máy kéo dãn cột sống TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 026/SP/2022/180000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2024

76955 Máy kéo dãn cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 125/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

76956 Máy kéo dãn cột sống lưng và đốt sống cổ cùng phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 436/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Hutectra Còn hiệu lực
13/08/2021

76957 Máy kéo dãn cột sống và cổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 155/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRÍ TÂM Ý Còn hiệu lực
23/02/2021

76958 Máy kéo dán đốt sống cổ, cột sống TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 881 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
27/08/2019

76959 Máy kéo giãn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 092-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Còn hiệu lực
09/04/2021

76960 Máy kéo giãn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 24/PL-VQ Còn hiệu lực
15/03/2024