STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
76961 Máy kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT Y.E.S VIỆT NAM 202202/KQPL-YESVN Còn hiệu lực
28/09/2022

76962 Máy kiểm tra thị lực và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 003/MT-KQPLTTBYT/2019 Còn hiệu lực
15/03/2022

76963 Máy kiểm tra thiết bị nghe HIT TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181509 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/02/2021

76964 Máy kiểm tra thiết bị trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 05-2022/KQPL Còn hiệu lực
22/09/2023

76965 Máy kiểm tra thính lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ACCESS-2-HEALTHCARE VIETNAM 09-2022/KQPL Còn hiệu lực
22/09/2023

76966 Máy kiểm tra độ tuỷ sống của răng và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 183/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Dentech Còn hiệu lực
19/05/2021

76967 Máy lắc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1937 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
16/07/2019

76968 Máy lắc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 251022-02/PLTTBYT/STECH Đã thu hồi
25/10/2022

76969 Máy lắc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0806-02/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
08/06/2023

76970 Máy lắc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA PL/HELMER-NHA/PF Còn hiệu lực
10/11/2023