STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
76971 Máy kéo giãn cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 08/2018/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH BTL Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2019

76972 Máy kéo giãn cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 01-OG Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Y Sinh Còn hiệu lực
18/11/2019

76973 Máy kéo giãn cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 06/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
15/04/2021

76974 Máy kéo giãn cột sống TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 020/SP/2021/180000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Enraf-Nonius Vietnam Còn hiệu lực
10/09/2021

76975 Máy kéo giãn cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 103-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Còn hiệu lực
25/10/2021

76976 Máy kéo giãn cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 13NP-OG Văn Phòng Đại diện Nipon Corporation tại Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
12/11/2021

76977 Máy kéo giãn cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021310/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/02/2022

76978 Máy kéo giãn cột sống TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL32.2 Còn hiệu lực
08/04/2022

76979 MÁY KÉO GIÃN CỘT SỐNG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA 06-VBPL/PHANA Còn hiệu lực
29/08/2022

76980 Máy kéo giãn cột sống TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ 31012023 Còn hiệu lực
01/02/2023