STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
76981 Máy lắc túi máu và cân tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 01.24/PLTTBYT-DD Đã thu hồi
08/01/2024

76982 Máy lắc túi máu và cân tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 01.24/PLTTBYT-DD Còn hiệu lực
08/01/2024

76983 Máy lắc ủ nhiệt khô TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 345.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN HÀ Đã thu hồi
17/07/2020

76984 Máy lắc, máy trộn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 300323-01/PLTTBYT/STECH Đã thu hồi
19/05/2023

76985 Máy lắc, máy trộn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0706-02/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
07/06/2023

76986 Máy lắc, ủ đĩa vi tấm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM 02PLPE-NDD36/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Còn hiệu lực
15/06/2019

76987 Máy lai lam kính dùng trong kỹ thuật FISH TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3251 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Và Công Nghệ Cuộc Sống Còn hiệu lực
06/05/2020

76988 Máy lai lam kính dùng trong kỹ thuật FISH TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG 1023/LINTECH-TTBYT Còn hiệu lực
10/08/2023

76989 Máy lai teststrip tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018285 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI UYÊN Còn hiệu lực
09/11/2019

76990 Máy làm ấm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 10/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019