STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
76991 Máy mát xa cầm tay 1 quả cầu VMTX TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 122-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
03/02/2020

76992 Máy mát xa hiệu Thumper TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 170-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
23/07/2019

76993 Máy mát xa nhỏ cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 122-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
03/02/2020

76994 Máy mát xa trị liệu và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 41/MED0221 CÔNG TY LUẬT TNHH HẢI TRIỀU – TRẦN GIA Còn hiệu lực
16/03/2021

76995 Máy mát-xa dùng cho cơ thể và mặt BF-151 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 374-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/04/2022

76996 Máy mát-xa giảm béo Super Celum RF+ TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 374-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/04/2022

76997 Máy mê TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 11/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

76998 Máy miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 181-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
18/03/2020

76999 Máy miễn dịch Elisa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 09-190000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Còn hiệu lực
25/03/2021

77000 Máy miễn dịch huỳnh quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 65PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
05/10/2019