STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77011 Máy nâng cơ chăm sóc da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200721 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẨM MỸ ZACY Còn hiệu lực
30/11/2020

77012 Máy nâng cơ giảm béo bằng nhiệt + Bộ phận (chân kệ) của thiết bị đi kèm MESOBIOLIFT TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 101-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thẩm Mỹ Thanh Trúc Còn hiệu lực
22/07/2019

77013 Máy nâng cơ HIFU TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191256.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PS MEDICAL Còn hiệu lực
04/12/2019

77014 Máy nâng cơ HIFU TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191344 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAESHIN ENTERPRISE Còn hiệu lực
13/04/2020

77015 Máy nâng cơ Hifu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2701A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

77016 Máy nâng cơ Hifu SL-MFP02 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HPMED VIỆT NAM 09/2024/HPMED Còn hiệu lực
16/05/2024

77017 Máy nâng cơ Hifu SL-MFP02 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HPMED VIỆT NAM 03/2024/HPMED Đã thu hồi
23/04/2024

77018 Máy nâng cơ làm trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 66/KQPL-AMV Còn hiệu lực
05/04/2024

77019 Máy nâng cơ mặt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 27/KQPL-AMV Còn hiệu lực
10/11/2023

77020 Máy nâng cơ RF thông minh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2748A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/09/2022