STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77021 Máy massage vật lý trị liệu liệu pháp TENS Jumper và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 310523/BPL-DD Đã thu hồi
31/05/2023

77022 Máy massage vùng mặt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES DA001/170000073/ PCBPL-BYT (cty Duy Anh) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY ANH Còn hiệu lực
22/12/2019

77023 Máy massage xung điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 3-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
29/06/2019

77024 Máy massage xung điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 38-2018/ 170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
30/06/2019

77025 Máy massage xung điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1858/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NTP-TECH Còn hiệu lực
29/12/2020

77026 Máy massage đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TBD010/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
20/12/2019

77027 Máy massage đấm 02 đầu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 357/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần thiết bị công nghệ cao TM Còn hiệu lực
06/12/2019

77028 Máy massage đầu gối TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 468.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC Còn hiệu lực
21/09/2021

77029 Máy massage điện sinh học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0068/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BLUE SEA Còn hiệu lực
19/07/2021

77030 Máy mát xa cầm tay 1 quả cầu VMTX TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 122-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
03/02/2020