STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77061 Máy nghe tim thai cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200657 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG Còn hiệu lực
09/11/2020

77062 Máy nghe tim thai jumper TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1458/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
08/10/2020

77063 Máy nghe trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES PN001 /170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TM DV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM Còn hiệu lực
22/12/2019

77064 máy nghe trợ thính TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2476 PL-TTDV công ty TNHH An Khang Medical Còn hiệu lực
30/03/2021

77065 Máy nghiền rác thải y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 47-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

77066 Máy nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 1988 01/2023/PLA Còn hiệu lực
26/06/2023

77067 Máy nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 1988 02/2023/PLB-1998 Còn hiệu lực
26/06/2023

77068 Máy nhân bản gen PCR P25 TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018983 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SINH HÓA PHÙ SA Còn hiệu lực
25/03/2020

77069 Máy nhân dòng trình tự (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018970 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO (VIET NAM) Còn hiệu lực
20/03/2020

77070 Máy nhân gen kỹ thuật số thời gian thực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH OTL-002-0423 Còn hiệu lực
26/04/2023