STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77071 Máy nâng cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 26/KQPL-AMV Còn hiệu lực
10/11/2023

77072 Máy nâng cơ bằng công nghệ Hifu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 013/VJS-PL Còn hiệu lực
04/05/2022

77073 Máy nâng cơ bằng công nghệ Hifu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LASERA LSR2022-006/PLTTBYT Còn hiệu lực
01/02/2023

77074 Máy nâng cơ bằng sóng RF và MFU TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ GLOBAL G2 03/2023/PL/GG2 Còn hiệu lực
31/05/2023

77075 Máy nâng cơ bằng sóng RF và MFU TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HỢP TÁC ĐẦU TƯ GLOBAL G2 03/2023/PL/GG2 Đã thu hồi
29/05/2023

77076 Máy nâng cơ bằng sóng siêu âm và mức năng lượng âm cao và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 205-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ THIỆN MỸ Còn hiệu lực
19/11/2021

77077 Máy nâng cơ chăm sóc da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2577A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2022

77078 Máy nâng cơ chăm sóc da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC 2577A/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

77079 Máy nâng cơ chăm sóc da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200721 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẨM MỸ ZACY Còn hiệu lực
30/11/2020

77080 Máy nâng cơ giảm béo bằng nhiệt + Bộ phận (chân kệ) của thiết bị đi kèm MESOBIOLIFT TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 101-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thẩm Mỹ Thanh Trúc Còn hiệu lực
22/07/2019