STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77081 Máy nhân gen định lượng CFX96™ Real Time PCR Detection System TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-030c/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Đã thu hồi
28/06/2019

77082 Máy nhiệt lạnh trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4920CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HITECH Còn hiệu lực
27/08/2020

77083 Máy nhiệt lạnh trị liệu (Máy trị liệu bằng khí lạnh) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 035/SP/2024/180000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/02/2024

77084 Máy nhiệt trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 23/PLTBYT/2023 Còn hiệu lực
03/10/2023

77085 Máy nhiệt trị liệu cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 533/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

77086 Máy nhiệt trị liệu cao tần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 534/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

77087 MÁY NHIỆT TRỊ LIỆU NÓNG LẠNH TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED CRYOTHERM HT2 Còn hiệu lực
20/07/2023

77088 MÁY NHIỆT TRỊ LIỆU NÓNG LẠNH TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED HCCryoT-Shock Còn hiệu lực
14/09/2023

77089 MÁY NHIỆT TRỊ LIỆU NÓNG LẠNH TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED HCCryoT-Shock2 Còn hiệu lực
21/09/2023

77090 MÁY NHIỆT TRỊ LIỆU NÓNG LẠNH TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED CRYOTHERM HT Đã thu hồi
01/06/2023