STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77101 Máy ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ GIA PHÁT 02/2023/PL-GP Còn hiệu lực
15/06/2023

77102 Máy ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/HE-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

77103 Máy Ly Tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 220623-01/PLTTBYT/STECH Còn hiệu lực
22/06/2023

77104 Máy ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2023-11/QT-KQPL Còn hiệu lực
23/06/2023

77105 Máy Ly Tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỸ THÀNH 01/2023_PL/MT Còn hiệu lực
26/07/2023

77106 Máy ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH 26.09-2023/PL-ĐT Còn hiệu lực
11/09/2023

77107 Máy ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 17102023/STECH/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/10/2023

77108 Máy ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 06112023/STECH/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/11/2023

77109 Máy ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 32/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
05/01/2024

77110 Máy ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2023/HT-VN/PL Còn hiệu lực
16/03/2024