STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77111 Máy ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2023/HT-VN/PL Còn hiệu lực
16/03/2024

77112 Máy ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2023/HT-VN/PL Còn hiệu lực
16/03/2024

77113 Máy Ly Tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỸ THÀNH 01-2024/MT-KQPL Còn hiệu lực
04/04/2024

77114 Máy Ly Tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỸ THÀNH 02-2024/MT-KQPL Còn hiệu lực
09/04/2024

77115 Máy Ly Tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỸ THÀNH 04-2024/MT-KQPL Còn hiệu lực
27/05/2024

77116 Máy ly tâm (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 76421CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
07/10/2021

77117 Máy ly tâm (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018450 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Còn hiệu lực
22/08/2019

77118 Máy ly tâm (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018397/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Còn hiệu lực
23/07/2021

77119 Máy ly tâm (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018450/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Còn hiệu lực
23/07/2021

77120 Máy ly tâm (kèm phụ kiện) (TurboFuge) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2005/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
25/01/2021