STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77121 Máy ly tâm bộ kit tách huyết tương giàu tiểu cầu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á 2505/CHANGSA/ 170000046/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
02/06/2023

77122 Máy ly tâm card định nhóm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-090/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/09/2019

77123 Máy ly tâm card định nhóm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-117/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/06/2022

77124 Máy ly tâm card định nhóm máu ID-CENTRIFUGE L TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-020/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/06/2019

77125 Máy ly tâm dịch phết tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 03/2023/TBR-KQPL Còn hiệu lực
15/08/2023

77126 Máy ly tâm dùng cho phân tích nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 75/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/01/2020

77127 Máy ly tâm dùng cho phân tích nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 24/2024/NP-PL Còn hiệu lực
11/01/2024

77128 Máy ly tâm lắng mẫu TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 345.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN HÀ Đã thu hồi
17/07/2020

77129 Máy ly tâm lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1978/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM Còn hiệu lực
22/09/2021

77130 Máy ly tâm lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 343/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
31/12/2021