STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77131 Máy ly tâm lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM 02/2022-PLTBYT/VNITS Còn hiệu lực
21/06/2022

77132 Máy ly tâm lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT 24082023/MQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/08/2023

77133 Máy ly tâm lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM 240320/PL/LW2 Còn hiệu lực
21/03/2024

77134 Máy ly tâm lạnh thể tích nhỏ TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 158.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

77135 Máy ly tâm lạnh đa năng 6000 vòng/ phút TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6812021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/07/2022

77136 Máy ly tâm lạnh để bàn TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 158.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

77137 Máy ly tâm mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-549/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2019

77138 Máy ly tâm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 462/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DỊCH VỤ ĐÔNG TÂY Còn hiệu lực
22/06/2020

77139 Máy ly tâm mẫu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3895-1 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH Còn hiệu lực
25/06/2021

77140 Máy ly tâm mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH 01-23/PLTBYT/HA Còn hiệu lực
25/05/2023