STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77161 Máy nén khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200824 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
07/01/2021

77162 Máy nén khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 51/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phân Phối VM Còn hiệu lực
05/08/2021

77163 Máy nén khí y tế TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 279.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC Còn hiệu lực
12/08/2021

77164 Máy nén khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1482/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ IMED Còn hiệu lực
09/09/2021

77165 Máy nén khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 93/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phân phối VM Còn hiệu lực
27/09/2021

77166 Máy nén khí y tế TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3970-5 PL-TTDV Công ty TNHH Y tế Việt Long Còn hiệu lực
11/11/2021

77167 Máy nén khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 82321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HN Còn hiệu lực
24/12/2021

77168 Máy nén khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 105/200000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

77169 Máy nén khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PG/01/2022 Còn hiệu lực
14/07/2022

77170 Máy nén khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 08/2023-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2023