STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77191 Máy phân tích miễn dịch STANDARD™ F200 Analyzer TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 15/180000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Đã thu hồi
22/11/2019

77192 Máy phân tích miễn dịch STANDARD™ F200 Analyzer TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 13/180000008/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/01/2024

77193 Máy phân tích miễn dịch STANDARD™ F2400 Analyzer TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 15/180000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Đã thu hồi
22/11/2019

77194 Máy phân tích miễn dịch STANDARD™ F2400 Analyzer TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 13/180000008/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/01/2024

77195 Máy phân tích miễn dịch tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 92/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
20/11/2019

77196 Máy phân tích miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 06.B.PL-BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG (VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG ) Còn hiệu lực
25/11/2019

77197 Máy phân tích miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 03 PL-BMXVN20/ 170000087/ PCBPL-BYT Chi nhánh công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ DKSH. Còn hiệu lực
03/03/2020

77198 Máy phân tích miễn dịch tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0190 PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOLICO Còn hiệu lực
03/04/2020

77199 Máy phân tích miễn dịch tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-1056/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
10/08/2020

77200 Máy phân tích miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 14-PL-TTB/BMXVN2020/ 170000087/PCBPL-BYT Công ty cổ phần công nghệ Lavitec Còn hiệu lực
21/09/2020