STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77201 Máy phân tích nhóm máu tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 23/2024/NP-PL Còn hiệu lực
11/01/2024

77202 Máy phân tích nhóm máu tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 23/2024/NP-PL Còn hiệu lực
11/01/2024

77203 Máy phân tích nhóm máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VX005/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Đã thu hồi
12/11/2019

77204 Máy phân tích nhóm máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VX005a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Đã thu hồi
12/11/2019

77205 Máy phân tích nhóm máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-52/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
15/11/2019

77206 Máy phân tích nhóm máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-52/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
15/11/2019

77207 Máy phân tích nhóm máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-201/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
15/11/2019

77208 Máy phân tích nhóm máu tự động IH-1000 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-016/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Đã thu hồi
28/06/2019

77209 Máy phân tích nhóm máu tự động IH-500 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-017/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Đã thu hồi
28/06/2019

77210 Máy phân tích nhóm máu và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 382-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/10/2019