STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77211 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP MNT-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/01/2023

77212 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23002 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2023

77213 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT 090323-HKT-KQPL Còn hiệu lực
07/04/2023

77214 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP MNT800-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

77215 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 19/BPL-OST Còn hiệu lực
22/05/2023

77216 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÀNG QUÂN 030623/HN-ZyBio Còn hiệu lực
05/06/2023

77217 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 1107 Còn hiệu lực
11/07/2023

77218 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT 170723-HKT-KQPL Còn hiệu lực
21/07/2023

77219 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 020/HANGZHOU/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
03/08/2023

77220 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN AK GLOBAL VIỆT NAM 01/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2023