STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77221 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 26-2020/170000007/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Beckman Coulter Hong Kong Limited tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
04/06/2020

77222 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 27-2020/170000007/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Beckman Coulter Hong Kong Limited tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
04/06/2020

77223 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 529/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
17/06/2020

77224 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 202/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
23/07/2020

77225 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 202/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
23/07/2020

77226 Máy Phân Tích Nước Tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 228/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Còn hiệu lực
11/09/2020

77227 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 18/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

77228 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 18/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

77229 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181286 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/09/2020

77230 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2596PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT. Còn hiệu lực
02/10/2020