STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77231 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDISUN 04/2024/PL-MEDISUN Còn hiệu lực
10/04/2024

77232 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 02PL-DVC/ 180000010/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Đã thu hồi
30/06/2019

77233 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-03/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
20/11/2019

77234 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-03/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
20/11/2019

77235 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-97/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
20/11/2019

77236 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-97/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
20/11/2019

77237 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-98/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
02/01/2020

77238 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-737/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
03/01/2020

77239 Máy phân tích nước tiểu (Kèm phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181624 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/03/2021

77240 Máy phân tích nước tiểu (Không bao gồm bộ xử lý dữ liệu và màn hình) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 33/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
10/12/2019