STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77241 Máy phân tích nước tiểu (Không bao gồm bộ xử lý dữ liệu và màn hình) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-738/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
03/01/2020

77242 Máy phân tích nước tiểu (không kèm bảng điều khiển) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-125/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
02/01/2020

77243 Máy phân tích nước tiểu (Urine Analyzer) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 40/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Còn hiệu lực
13/07/2019

77244 Máy phân tích nước tiểu 11 thông số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6822021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/07/2022

77245 Máy phân tích nước tiểu kèm phụ kiện và que thử nước tiểu đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2024-0318 Còn hiệu lực
03/04/2024

77246 Máy phân tích nước tiểu tích hợp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT ĐỨC 07/2023/PL/NĐ Còn hiệu lực
29/12/2023

77247 Máy phân tích nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 79/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
19/11/2019

77248 Máy phân tích nước tiểu tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2983 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Bách Việt Còn hiệu lực
10/12/2019

77249 Máy phân tích nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 202/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
23/07/2020

77250 Máy phân tích nước tiểu tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2586_CL PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Còn hiệu lực
06/10/2020