STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77261 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÀNG QUÂN 030623/HN-ZyBio Còn hiệu lực
05/06/2023

77262 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 1107 Còn hiệu lực
11/07/2023

77263 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT 170723-HKT-KQPL Còn hiệu lực
21/07/2023

77264 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 020/HANGZHOU/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
03/08/2023

77265 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN AK GLOBAL VIỆT NAM 01/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2023

77266 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC KHANG 01/2023/YTPK-PLCBB Còn hiệu lực
25/08/2023

77267 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 2908/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2023

77268 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 61PG-PL/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/10/2023

77269 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23013 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2023

77270 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA SÀI GÒN 71/23/PL-ĐGSG Còn hiệu lực
15/11/2023