STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77291 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 56/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đình Phong Còn hiệu lực
07/07/2021

77292 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 254/AG-2021/190000011/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ Tràng An Còn hiệu lực
08/11/2021

77293 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 254/AG-2021/190000011/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ Tràng An Còn hiệu lực
08/11/2021

77294 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 254/AG-2021/190000011/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ Tràng An Còn hiệu lực
08/11/2021

77295 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2184A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC Còn hiệu lực
08/11/2021

77296 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2482/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Còn hiệu lực
08/12/2021

77297 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 22-4/PL_TTBYT Còn hiệu lực
22/04/2022

77298 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 09/BPL-OST Còn hiệu lực
28/04/2022

77299 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT 02/TP-PL Còn hiệu lực
10/05/2022

77300 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 19/2022-ANA/PĐ-PL Còn hiệu lực
16/05/2022