STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77301 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 20/2022-ANA/PĐ-PL Còn hiệu lực
16/05/2022

77302 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG 0005/ALLT/PLTTB_KH Còn hiệu lực
25/05/2022

77303 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 57/2022-AVE/PĐ-PL Còn hiệu lực
23/06/2022

77304 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC 03/BPL/HP Còn hiệu lực
29/06/2022

77305 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP BH-PL2022-0822 Còn hiệu lực
22/08/2022

77306 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC HÀ THÀNH 01/BPL/HT Còn hiệu lực
07/10/2022

77307 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-16-158/2022/PL Còn hiệu lực
03/11/2022

77308 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG THỊNH 012022/KQPL-YTTT Còn hiệu lực
11/11/2022

77309 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP MNT-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/01/2023

77310 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23002 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2023