STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77331 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 02NLAM-DFI/170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

77332 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 03-0817/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
11/07/2019

77333 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1713/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
07/08/2019

77334 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 32/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
10/12/2019

77335 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 77/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
19/11/2019

77336 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018382 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DIOGENE Còn hiệu lực
07/11/2019

77337 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 78/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
19/11/2019

77338 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 26-2020/170000007/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Beckman Coulter Hong Kong Limited tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
04/06/2020

77339 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 27-2020/170000007/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Beckman Coulter Hong Kong Limited tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
04/06/2020

77340 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 529/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
17/06/2020