STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77351 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VAVIM 01C-1/22/KQPL-VAVIM Đã thu hồi
30/12/2022

77352 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ VINH HIỂN ĐẠT 911/VB Đã thu hồi
09/11/2023

77353 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ VINH HIỂN ĐẠT 911/VB Đã thu hồi
15/11/2023

77354 Máy phân tích sinh hóa (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181092 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/06/2020

77355 Máy phân tích sinh hóa tự động (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181365 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KIÊN Còn hiệu lực
10/11/2020

77356 Máy phân tích sinh hóa (bao gồm khối điện giải) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-12/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
21/11/2019

77357 Máy phân tích sinh hóa (bao gồm khối điện giải) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-12/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
21/11/2019

77358 Máy phân tích sinh hóa (kèm linh phụ kiện) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 170000062/PCBPL-BYT-HMM/2021-0807 Công ty CP Thiết bị y tế Labomed Còn hiệu lực
10/07/2021

77359 Máy phân tích sinh hóa (kèm phụ kiện tiêu chuẩn) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 051218PL-HMM/170000062/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Còn hiệu lực
13/12/2019

77360 Máy phân tích sinh hóa (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181190 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
30/07/2020