STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77371 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC 03/BPL/HP Còn hiệu lực
29/06/2022

77372 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP BH-PL2022-0822 Còn hiệu lực
22/08/2022

77373 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC HÀ THÀNH 01/BPL/HT Còn hiệu lực
07/10/2022

77374 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-16-158/2022/PL Còn hiệu lực
03/11/2022

77375 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG THỊNH 012022/KQPL-YTTT Còn hiệu lực
11/11/2022

77376 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP MNT-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/01/2023

77377 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23002 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2023

77378 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT 090323-HKT-KQPL Còn hiệu lực
07/04/2023

77379 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP MNT800-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

77380 Máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 19/BPL-OST Còn hiệu lực
22/05/2023