STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77381 Máy phân tích sinh hóa bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 22014-011312/170000140/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2023

77382 Máy phân tích sinh hóa bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 19-HM/GENRUI Còn hiệu lực
11/05/2023

77383 Máy phân tích sinh hóa bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC 08/2022PL-TP Còn hiệu lực
01/06/2023

77384 Máy phân tích sinh hóa bán tự động và phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3684-2 PL-TTDV Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thiên Nam Còn hiệu lực
09/03/2021

77385 Máy phân tích sinh hóa bán tự động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 05PL-2020/180000010/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Còn hiệu lực
29/05/2020

77386 Máy phân tích sinh hóa bán tự động và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDISUN 03/2024/PL-MEDISUN Còn hiệu lực
10/04/2024

77387 Máy phân tích sinh hóa bán tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2574 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
24/07/2019

77388 Máy phân tích sinh hóa bán tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES SM001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
07/10/2019

77389 Máy phân tích Sinh hóa BX-3000 TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 14/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/08/2019

77390 Máy phân tích Sinh hóa BX-3010 TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 14/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/08/2019