STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77391 Máy phân tích Sinh hóa BX-4000 TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 14/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/08/2019

77392 Máy phân tích sinh hóa có hệ thống làm lạnh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 158/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
16/07/2020

77393 Máy phân tích sinh hóa HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181661 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
03/05/2021

77394 Máy phân tích sinh hóa HbA1c TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG 220804-VK/052022TT-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

77395 Máy phân tích Sinh hóa JCA-BM6010/C TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 14/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/08/2019

77396 Máy phân tích sinh hóa kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018631 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT Còn hiệu lực
24/10/2019

77397 Máy phân tích sinh hóa kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018632 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT BKT Còn hiệu lực
24/10/2019

77398 Máy phân tích sinh hóa kèm điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 192/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
20/07/2020

77399 Máy phân tích sinh hóa kèm điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 194/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
22/07/2020

77400 Máy phân tích sinh hóa kèm điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-60/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
31/12/2019