STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
77401 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 310119/17000115/PC-BPLBYT Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị y tế Ánh ngọc Còn hiệu lực
25/03/2021

77402 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 02-190000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Còn hiệu lực
25/03/2021

77403 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1544/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
08/04/2021

77404 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1543/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
08/04/2021

77405 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3714 PL-TTDV Công ty TNHH thiết bị Y tế T&Q Còn hiệu lực
05/04/2021

77406 MÁY PHÂN TÍCH SINH HÓA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 145/CAI-2020/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
29/08/2021

77407 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2294/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Còn hiệu lực
27/10/2021

77408 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP BH-PL2022-0225 Còn hiệu lực
28/02/2022

77409 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/May-0007 Còn hiệu lực
17/03/2022

77410 Máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/May-0008 Còn hiệu lực
17/03/2022